Ông tổ của tất cả các loài động vật ngày nay là một loài chẳng ai ngờ đến

Thứ Ba, ngày 11 tháng 4, 2017
Vi khuẩn là dấu hiệu sống đầu tiên xuất hiện trên hành tinh xanh. Nhưng vi khuẩn không phải là động vật! Vậy đâu là loài vật đầu tiên xuất hiện?

Sinh vật sống, dạng sống đầu tiên trên Trái đất là các sinh vật đơn bào - điều này có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết.

Nhưng vi khuẩn thì không phải động vật. Và nếu chỉ xét về loài động vật đầu tiên xuất hiện trên Trái đất,...

Để xem chi tiết, mời bạn đăng nhập tại đây