DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI NHANH TRÍ - CTKM “THỬ TÀI GAMESHOW” TỪ NGÀY 21/09/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 19/12/2016
Sau 3 tháng diễn ra chương trình khuyến mại "THỬ TÀI GAMESHOW", đã có rất nhiều thuê bao tham gia chương trình và giành được nhiều giải thưởng giá trị, dưới đây là danh sách khách hàng trúng thưởng giải Nhanh trí
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THỬ TÀI GAMESHOW TỪ NGÀY 21/09/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 19/12/2016
Sau 3 tháng diễn ra chương trình khuyến mại "THỬ TÀI GAMESHOW", đã có rất nhiều thuê bao tham gia chương trình và giành được nhiều giải thưởng giá trị, dưới đây là danh sách khách hàng trúng thưởng